Αδιαμφισβήτητα η επιβίωση του ανθρώπου αποτελεί το βασικότερο ένστικτό του και την σημαντικότερη του προτεραιότητα. Όμως απλά και μόνο η ύπαρξη του ανθρώπου σε αυτό τον κόσμο και η επιβίωσή του δεν αρκούν για να θεωρήσουμε πως το ανθρώπινο γένος έχει εκπληρώσει όλους τους στόχους και τους σκοπούς του. Ψηλά στην ιεραρχεία κατατάσεται το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων καθώς η ποιότητα ζωής αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο της ανθρώπινης εξέλιξης και ανάπτυξης.

Με τον όρο "ποιότητα ζωής" δεν αναφερόμαστε μόνο στην σωματική ευεξία των ατόμων, στην σωματική του υγεία δηλαδή και στην απώλεια πόνου, ενοχλήσεων και σωματικών δυσλειτουργιών, αλλά και στην ψυχική και κοινωνική τους ευεξία. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον με ανώτερη ευφυΐα το οποίο το κατακλύζουν και το επηρεάζουν πληθώρα συναισθημάτων και ερεθισμάτων, είτε θετικά είτε αρνητικά. Έτσι, για να θεωρήσουμε υψηλή την ποιότητα της διαβίωσης ενός ατόμου θα πρέπει εκτός από την σωματική του ευεξία να έχει εξασφαλισμένη και την ψυχική και κοινωνική του ευεξία, να υπόκειται δηλαδή κατά κύριο λόγο σε θετικά συναισθήματα και κοινωνικά ερεθίσματα, να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλά επίπεδα άγχους και θλίψης, κοινωνικό ρόλο, διαπροσωπικές σχέσεις.

Θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των ατόμων αποτελούν ο πολιτισμός και η παιδεία κάθε ατόμου αλλά και της κοινωνίας μας σαν σύνολο. Μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό οι άνθρωποι μαθένουν τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και τον εαυτό τους, αναπτύσσουν ικανότητες και ενδιαφέροντα τα οποία θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν κοινωνικούς ρόλους, ενδιαφέροντα, να κοινωνικοποιηθούν, να θέσουν στόχους και να εξελιχθούν.

Γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους ο πολιτισμός βοηθάει τα μέγιστα στην ψυχική και κοινωνική ευεξία των ανθρώπων αν αναλογιστούμε πως περιλαμβάνει μέσα του έννοιες όπως το ήθος, η τέχνη(ζωγραφική, θέατρο, μουσική, κτλ.), οι πνευματικές αξίες, ακομά και η επιστήμη και η εξέλιξή της αποτελούν δείγμα πολιτιστικά προηγμένων κοινωνιών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η διαφύλαξη και η ανάπτυξη του πολιτισμού στην κοινωνία μας μπορούν να οδηγήσουν στην γενικότερη εξέλιξη του ανθρώπινου γένους και στην δημιουργία ατόμων με υψηλή ποιότητα ζωής.

Μέσα στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πολιτιστικούς συλλόγους των οποίων το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προστασία και την πρόοδο του πολιτισμού στην κοινωνία μας. Γνωρίστε την δράση τους και βοηθήστε την λειτουργία τους καθώς χωρίς την δική σας βοήθεια το έργο τους καθίσταται πολύ δυσκολότερο.