Είναι προφανές σε όλους πως η ζωή στον πλανήτη μας εξαρτάται άμεσα από το φυσικό περιβάλλον και όσα αυτό μας προσφέρει. Νερό, οξυγόνο, δέντρα, φυτά είναι βασικοί άξονες χωρίς τους οποίους το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να επιβιώσει. Η ανθρωπότητα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσει σύντομα τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ίδια της την ύπαρξη πάνω στον πλανήτη Γη αν δεν αρχίσει να προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που της εξασφαλίζουν την επιβίωση, την υγεία και την ευεξία.

Τα περιβαλλοντικά(ή οικολογικά) προβλήματα που συναντάμε γύρω μας είναι πολλά και σοβαρά και κυρίως δημιουργούνται λόγω της δραστηριότητας ανθρώπων. Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, μείωση της βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, αποδάσωση(αποψίλωση των δασών), όξινη βροχή είναι μόνο μερικά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος. Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και δεν αναλάβουμε όλοι μας δράση ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον η στιγμή που η οικολογική κρίση του πλανήτη μας θα απειλεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της Γης είναι πολύ κοντά.

Δυστυχώς, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού επικρατεί η πεποίθηση πως  η λύση των οικολογικών προβλημάτων βαραίνει τους ώμους αποκλειστικά και μόνο των κυβερνήσεων του εκάστοτε κράτους και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό φυσικά είναι μία λανθασμένη άποψη η οποία το μόνο που κάνει είναι να μας απαλλάσσει από το βάρος της ευθύνης. Στην πραγματικότητα όλοι συμβάλλουμε(άθελά μας και χωρίς να το κατανοούμε απόλυτα) στην διεύρυνση του προβλήματος. Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε το περιβάλλον και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο και ομορφότερο μέλλον. Μόνο με συλλογική προσπάθεια και την συμμετοχή όλων μας θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα της ζωής μας και την καθαρότητα του περιβάλλοντος. Μικρές και απλές κινήσεις όπως το να ανακυκλώνουμε συστηματικά τα προϊόντα που επιδέχονται ανακύκλωση, να μειώσουμε την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος όπου είναι εφικτό, να συμμετάσχουμε σε δεντροφυτεύσεις, να συντηρούμε κατάλληλα συσκευές και μηχανήματα που εκπέμπουν ρύπους(όπως τα αυτοκίνητά μας) και να παρακινούμε συνανθρώπους μας να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη μας.

Φυσικά υπάρχουν πολλές οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος οι οποίες συμβάλλουν τα μέγιστα στην απόδοση λύσεων σε οικολογικά προβλήματα. Οργανώσεις που έχουν την τεχνογνωσία αλλά και τα μέσα για να εξασφαλίσουν ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για να καταφέρουν όμως να μείνουν λειτουργικές και αποτελεσματικές χρειάζονται την βοήθεια όλων μας. Βρείτε στην ιστοσελίδα μας οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και συνδράμετε στο έργο τους.